Tools voor een sterk merk

Bij merk management gaat het niet om het product, maar om het merk. In de huidige wereld heeft de consument gemakkelijk toegang tot alle producten, hij of zijn heeft steeds meer invloed en is openhartig(er) in het verkondigen en delen van zijn mening. Het zomaar aannemen dat product X het beste is, werkt niet meer. Het moet kloppen wat er gezegd wordt. Steeds vaker is het de consument die de waarden aan het product geeft en niet de fabrikant.

Hoe bepaalt u uw merkpositionering en zorgt u ervoor dat deze ook waargemaakt wordt in alle touchpoints van het merk? Hoe zorgt u er voor dat je merk consistent communiceert in vorm en inhoud? Kloppen de merkwaarden met het beeld dat de consument heeft? Hoe behoudt of verovert het merk zijn plek ten opzichte van de concurrentie?

Initial Concept verdeelt het merk management in de volgende lagen: