Brand Equity

Een merk is niet alleen een logo of een naam, maar brengt voor de consument ook een gevoel en een bepaalde associatie mee. De meerwaarde van een merk heet Brand Equity. Een hoge Brand Equity of merkwaarde correspondeert met een:

- Hoge bekendheid

- Een grote loyaliteit

- Positieve associaties

- Een goede kwaliteitsperceptie

Om uw Brand Equity in kaart te brengen, hanteert Initial Concept als basis het Keller’s Customer Based Brand Equity Model (2002).

Middels dit model brengen wij de Salience, de performance en het imago van uw merk in kaart.