Privacyverklaring

Privacy beleid Initial Concept

Initial Concept neemt uw privacy zeer serieus en behandelt al uw persoonlijke informatie met grote zorg. Om uw privacy te kunnen garanderen, handelt Initial Concept altijd in overeenstemming met de Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens en andere regelgeving met betrekking tot uw privacy. In dit document wordt het Privacy beleid van Initial Concept uiteengezet. We raden u aan dit Privacy beleid zorgvuldig te lezen.

1. Wie is Initial Concept en wat doen we?

Initial Concept is gevestigd op de Mollerusweg 84, 2031 BZ  Haarlem, Nederland en ingeschreven bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder dossiernummer 34278248en actief op de website http://initialconcept.nl. Alle klachten of vragen over uw privacy moeten gericht worden aan André de Heer of Joëlle Hendriks, op: Mollerusweg 84 2031 BZ Haarlem.    Nederland telefoon +31 (20) 8203600.  Email: info@initialconcept.nl. Initial Concept is een onderzoeksbureau dat via subcontractors data verzamelt en zelf analyseert in opdracht van een klant. Er wordt door Initial Concept altijd een derde partij ingeschakeld om het veldwerk uit te voeren. Deze derde partijen hebben allen een privacy verklaring. De gegevens die Initial Concept ontvangt van haar subcontractors, worden altijd samengevoegd en kunnen niet naar een persoon terug worden geleid.

2. Welke informatie verzamelt en verwerkt Initial Concept?

Informatie van vragenlijsten

Initial Concept ontvangt van haar subcontractors data die door respondenten wordt ingevuld bij het beantwoorden van vragenlijsten. Deze data wordt verwerkt in tabellen, diagrammen en grafieken en bevat vooraf geen persoonlijk identificeerbare informatie meer. Daardoor verkrijgt Initial Concept nooit informatie die naar individuele personen is terug te leiden. Data uit vragenlijsten wordt over het algemeen aangevuld met data over: leeftijd, geslacht, inkomen, opleiding, Nielsen district, grootte van uw huishouden, arbeidsstatus. Deze data wordt door de subcontractors toegevoegd.

Contactformulier website

Initial Concept kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u het contactformulier op de website invult. Initial Concept kan de volgende persoonsgegevens verwerken: - Uw naam, uw e-mailadres en uw telefoonnummer.

Initial Concept verwerkt uw persoonsgegevens om per e-mail contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt.

Persoonsgegevens in het algemeen

Initial Concept kan uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening. Initial Concept bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Initial Concept verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Website

Op de website van worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Initial Concept gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Initial Concept maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Initial Concept heeft hier geen invloed op. Initial Concept heeft Google geen toestemming gegeven om via verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

3. Beveiliging

Initial Concept neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met op via info@initialconcept.nl

4. Kan dit Privacy beleid worden gewijzigd?

Het is mogelijk dat het Privacy beleid in de toekomst wordt gewijzigd. Het is dus raadzaam om deze pagina regelmatig te bekijken.

5. Vragen?

Hebt u nog vragen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via info@initialconcept.nl